1. Tjenester og personopplysningsansvarlig

Disse retningslinjene for personvern gjelder for tjenester («tjenesten», «tjenestene») levert av

Booking Technology AS («Databehandler»), org. nr.: 997791134, kontaktadresse: privacy@booktech.no, nettside: https://www.booktech.no.

Personopplysningsansvarlig

Hast Media AS (”Personopplysningsansvarlig”, ”vi”, «oss»), org. nr.: 928 569 829, kontaktadresse: kundeservice@bruktbilklubben.no, nettside: https://www.bruktbilklubben.no

Vi er personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

2. Generelt

Disse retningslinjene for personvern («retningslinjene») beskriver hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger. Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi vil med disse retningslinjene vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du sender en tilbudsforespørsel via tjenestens hjemmeside, kontakter support eller når du på annen måte har kontakt med oss. Informasjonen som samles inn fra deg i forbindelse med tilbudsforespørselen kreves for at vi skal kunne videreformidle denne og for at vi skal kunne levere våre tjenester.

4. Hvilke opplysninger behandler vi om deg?

De personopplysningene vi samler inn og behandler om deg i egenskap av kunde som gjennomfører kjøp, benytter tjenestene vi leverer og benytter våre support-tjenester er: fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer hvis du ønsker dette som kontaktform.

For leverandører

For leverandører lagrer vi også følgende informasjon når det er nødvendig: firmanavn, kontaktpersoner, e-postadresse,telefon, adresse og faktureriingsinformasjon

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Vi behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsakelig behandler vi dine personopplysninger for å:

Opplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling relatert til kjøp av tjenester.

6. Behandlingsgrunnlag for bruk av data

Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre det på en sikker og god måte i samsvar med de forventninger brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. Videre må vi sørge for at dataene slettes når formålet med behandlingen er oppnådd.

Grunnlagene som brukes av bruktbilklubben.no for bruk av data er følgende:

I enkelte tilfeller kan vi ha flere lovlige grunnlag samtidig for å behandle dine personopplysninger. For eksempel kan vi behandle dine personopplysninger etter du har gitt samtykke til det, samtidig som en lov pålegger oss å behandle dine personopplysninger. Dette innebærer at selv om du trekker tilbake ditt samtykke, eller et annet grunnlag slutter å eksistere, så vil bruktbilklubben.no fremdeles behandle dine personopplysninger såfremt vi har et annet lovlig grunnlag for å gjøre dette.

7. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Dine personopplysninger lagres hos oss så lenge det er nødvendig å lagre dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i henhold til disse retningslinjene. Vi kan komme til å lagre opplysningene lengre om det trengs for å overholde lovkrav eller for å sikre våre rettslige interesser, for eksempel om det pågår en juridisk prosess.

Vi lagrer uansett opplysningene i maksimalt 5 år.

8. Hvem deler vi personlige opplysningene dine med?

Vi kommer til å gi videre dine opplysninger til tredjepart, som er abbonent av vår tjeneste som da kan gi og yte tilbudet som er ønsket av kunden, dette gis til max 10 stk har gitt tilbud og bekrefter å ha gitt dette. Kunde kan da velge å avslutte eller videreføre tilbudsønskene.

Tredje part som vi videreformidler informasjon til eller på annen måte gir informasjon om en kunder får kun benytte informasjonen med formål om å selge og markedsføre våre tjenester eller med formål om å levere tjenester med tilknytning til våre avtale med deg som kunde eller bruker.

Personopplysninger kan videre komme til å bli videreformidlet av oss hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta våre rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller bli oppmerksom på bedragerier og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

Vi kan komme til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, hvis noen av våre leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer vi til å iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og også iverksette slike tiltak som måtte være nødvendig for å lovilig måte å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredje part om vi ikke har din tillatelse til det.

9. Endring av Retningslinjene for Personvern

Vi har rett til når som helst å endre disse Retningslinjene for Personvern uten varsel.

10. Dine rettigheter

Vi er ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi kommer, på forespørsel fra deg eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

Du har rett til å kreve tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over den behandlingen som vi gjennomfører med tanke på dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles. En gang i kalenderåret har du rett til, ved hjelp av en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta et registerutdrag om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er utlevert til eller skal videreformidles til. Du har også rett til i registerutdraget få informasjon om hvor opplysningene er hentet hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusive profilering) samt den planlagte perioden opplysningene kommer til å bli lagret eller kriteriene som benyttes for å fastslå denne perioden. Du har videre rett til i registerutdraget å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.

Vi kommer, på forespørsel fra deg, til, så hurtig som mulig, å rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.
Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lengre er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan likevel finnes lovkrav som pålegger oss ikke umiddelbart å slette personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge lovgivningen.

Du har rett til å sende inn klage angående behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

11. Cookies

Hva er cookies, og hvordan fungerer de?

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ber om å få lagre i datamaskinen din. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i cookies kan brukes for å følge brukerens surfing.

Det finnes to typer cookies. Den ene typen lagrer en fil i lengre tid i datamaskinen din. Den brukes for eksempel til funksjoner som forteller om hva som er nytt siden brukeren sist besøkte det aktuelle nettstedet. Den andre typen cookies kalles sessioncookies. Når du er inne på en side, lagres denne cookie midlertidig i datamaskinens minne for å for eksempel holde rede på hvilket språk du har valgt. Sessioncookies lagres ikke i lengre tid på datamaskinen, men forsvinner når du lukker nettleseren. (Kilde: Post- og Teletilsynet, http://www.npt.no).

Vi bruker sessioncookies. Den er aktiv så lenge nettleseren er åpen. Hvis du åpner en ny nettleser, skapes en ny sesjonscookie.

Vi lagrer også annen informasjon i cookies. Vi lagrer blant annet en tilfeldig verdi som vi bruker for å hente innstillingene dine (f.eks. automatisk innlogging, sortering i lister osv.) i en database.

12. Informasjonskapsler fra kommersielle tredjepartsaktører

Vi bruker informasjonskapsler fra tredjepartsaktører (Google, Facebook, mm) for å kunne gi våre brukere/kunder en god brukeropplevelse.

Vi bruker Google Analytics til å:

Hvis du surfer nettet som innlogget bruker på Google, så vil Google prøve å danne seg et bilde av hvem du er og hva du interesserer deg for. Ønsker du å se denne profilen, endre den, eller slette data i profilen så kan du besøke annonseinnstillingene til Google.

Les mer om Facebooks personvern på facebook.com

13. Hvis jeg tidligere har samtykket til at mine personopplysninger behandles av bruktbilklubben.no, kan jeg trekke dette samtykket tilbake?

Hvis du har samtykket til behandling av dine personopplysninger til nærmere bestemte formål, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Vi vil da stanse den behandlingen av dine opplysninger som bygger på samtykket. Ta kontakt med oss for å endre samtykke.

14. Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse Retningslinjene for Personvern, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil be om et registerutdrag. Vår kontaktinformasjon finner du i punkt 1.